Raná
České středohoří 457 m

Raná
Datum umístění 1. 1. 2014
Lokalita České středohoří
Nadmořská výška 457 m
Souřadnice 50°24.41552′ N, 13°46.27615′ E
Patron razítka Jiří Strnad

Jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších vrchů Českého středohoří, jeho návštěva je nezapomenutelným zážitkem. I když se svou nadmořskou výškou 457,2m nepatří zdaleka mezi velikány, vyčnívá z rovinatého Poohří jako velmi výrazný vrchol. Spolu se sousedním vrchem Oblíkem představuje hlavní krajinnou dominantu města Loun, od kterého se nachází 6 km severozápadním směrem. Holé a příkré svahy Rané lákají nejen přírodovědce a turisty za dalekým rozhledem, ale zejména příznivce všech druhů bezmotorového létání, pro které je přímo kultovním místem. Raná je na rozdíl od většiny sousedních kuželovitých vrchů (Oblík, Srdov, Brník, Milá, Křížové vršky) úzkým, téměř 1 km dlouhým hřbetem podélného tvaru se třemi vrcholy.

Díky bezlesému charakteru nalezneme na Rané dochovaná společenstva přirozených středoevropských stepí. Jedná se o velmi cenné ukázky stepních trav, jako je např. ovsíř stepní. Specifické pro Ranou jsou rozsáhlé kavylové stepi, tvořené kavylem sličným (jedna z forem tohoto kavylu: kavyl sličný lysý se vyskytuje pouze na Rané), kavylem péřitým, kavylem chlupatým a kavylem vláskovitým.

Vedle rostlinných druhů je Raná důležitou lokalitou pro řadu živočišných druhů. Ze savců je obyvatelem Rané kolonie sysla obecného,pozorována zde byla řada významných druhů ptáků (linduška úhorní, strnad zahradní, bělořit šedý), mimojiné odsud pochází i jeden z mála českých záznamů o výskytu orla stepního (1932). Důležitou součástí vzácného ekosystému jsou i zástupci hmyzu, konkrétně se jedná o střevlíky, pavouky, chrobáky nebo motýly, zastoupené například velmi krásným a pro České středohoří typickým otakárkem fenyklovým.

Toto razítko bylo umístěno díky sponzorskému daru od pana Jiřího Strnada, který Vás rád přivítá přímo na úbočí kopce ve Skleníku, což je letní nekuřácká hospůdka přímo u parkoviště v Rané, kde Vás rádi občerství. Můžete se zde kochat ze zahrádky na nejkrásnější výhledy do kraje. Ve Skleníku Vás rádi i ubytují. Vše máme osobně vyzkoušeno a můžeme pouze doporučit.

Zobrazit velkou mapu