Milá
České středohoří 510 m

Milá
Datum umístění 1. 1. 2014
Lokalita České středohoří
Nadmořská výška 510 m
Souřadnice N 50°26.09112′, E 13°45.45367′
Patron razítka Jiří Hes

Milá (510 m) je typickým osamoceným kopcem Ranského středohoří a nabízí nádherný rozhled do okolí. Jedná se o skalnatý čedičový vrch kuželovitého tvaru se zaobleným vrcholem, který je z části zalesněn – zejména na severních svazích. Samotná hora je obklopena lány polí, podél vede stromová linie s cestou. Na jihozápadním úpatí leží stejnojmenná ves.

Přírodní rezervace teplomilných společenstev patří od roku 1958 mezi chráněná území. Vyskytuje se zde několik ohrožených druhů rostlin, např. hlaváček jarní,tařice skalní, konikle lučnǐí, bělozářska liliovitá, divizna brunátná, modřenec tenkokvětý a některé druhy kozinců. Přímo na Milé byla botanikem Čelakovským poprvé popsána záraza bílá šalvějová, která zde má hlavní centrum svého rozšíření v České republice.

Co se fauny týče, za zmínku stojí vysoký počet druhů hmyzu a ptáků. Poblíž hory i nad jejím vrcholkem často krouží dravci. Jak bylo již zmíněno, vrchol hory nabízí nádherný rozhled na všechny strany. Jižně zaujme blízký masiv Rané a krásný pohled je také východním směrem.

Sponzorem razítka na vrcholu Milá je pan Jiří Hes, kterému tímto děkujeme za podporu našeho o.s.

Zobrazit velkou mapu